Επιστροφές & Αλλαγές

Όροι αλλαγής ενός προϊόντος:

Η επιστροφή/αλλαγή προϊόντων είναι δυνατή σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  • Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.
  • Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση.
  • Το επιστραφέν προϊόν δεν επιτρέπεται να έχει χρησιμοποιηθεί και να έχει υποστεί υλικές φθορές.
  • Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.
  • Ο αγοραστής οφείλει να τοποθετεί εντός της συσκευασίας και όλα τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακύρωση της συγκεκριμένης πώλησης.

Στην περίπτωση, κατά την οποία οι ως άνω όροι δεν πληρούνται, το προϊόν δε θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία και θα επιστρέφεται στον αποστολέα του, με χρέωση του ιδίου.

Όροι επιστροφής :

Όλα τα προϊόντα πωλούνται «ως έχειν». Αναλαμβάνετε την ευθύνη για την αγορά σας και ΔΕΝ γίνονται επιστροφές χρημάτων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε την αγορά σας με ένα προϊόν ίσης ή μικρότερης αξίας.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο, τότε ο αγοραστής οφείλει να προχωρήσει σε νέα διαδικασία πληρωμής για την εξόφληση της διαφοράς. Εάν ωστόσο το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη αξία από το επιστρεφόμενο, τότε η εταιρεία μας πιστώνει στον αγοραστή τη διαφορά σύμφωνα με τα ως άνω αναγραφόμενα.